Gegevensbescherming

We stellen uw interesse in onze website op prijs De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en niet toe te staan uw identiteit af te leiden.

Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke informatie als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. De verzamelde gegevens worden weergegeven in de respectieve invoerformulieren. We gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering van het contract en de verwerking van uw vragen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om het gebruik van de gegevens is wettelijk toegestaan en waarover wij u hieronder informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door middel van een bericht naar de hieronder beschreven contactoptie of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount.

Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract

Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste rederij, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de betalingsinstelling die verantwoordelijk is voor de betaling en eventuele betalingsdienstaanbieders die door ons zijn opgedragen aan de geselecteerde betalingsdienst. Gedeeltelijk verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, zolang u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit opzicht is het privacybeleid van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gebruik van gegevens bij registratie voor de e-mailnieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen we de vereiste of afzonderlijk door u verstrekte informatie gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen volgens uw toestemming. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door middel van een bericht naar de hieronder beschreven contactoptie of via een speciale link in de nieuwsbrief.

Datagebruik voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar

Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of dienst en u heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden we ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten, zoals reeds gekochte, uit ons assortiment door e -mail, U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een speciale link in het e-mailbericht, zonder andere kosten dan de basistariefverzending kosten.

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie verwijderd, dus na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser de volgende keer dat u deze bezoekt te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over hun acceptatie of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken om in de toekomst het verzamelen door Google Analytics op deze website te voorkomen. Op uw apparaat wordt een opt-out-cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Waarderingsherinnering door Trusted Shops

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door een bijbehorend selectievakje te activeren of door op een daarvoor bestemde knop te klikken, sturen wij uw e-mailadres ter herinnering om een beoordeling van uw bestelling naar de Trusted te sturen Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), om u per e-mail te herinneren aan de mogelijkheid om een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Recht op informatie en contact

U heeft het recht op gratis informatie over de over ons opgeslagen gegevens en op het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens.

Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Jou rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens:
• kunst. 15 GDPR, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die wij verwerken, binnen de daarin beschreven reikwijdte;

• kunst. 16 GDPR, the right to immediately de- mand rectification of incorrect or completion of your personal data stored by us;

• kunst. 17 GDPR, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij anders vermeld:
- de verwerking is vereist
- om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- voor het nakomen van een wettelijke verplichting; - om redenen van algemeen belang of
- voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

• kunst. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- de nauwkeurigheid van de gegevens wordt door u betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u weigert ze te wissen;
- we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 ;

• kunst. 20 GDPR  het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om verzending naar een andere controller te vragen;

•kunst. 77 GDPR  het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gewone verblijfplaats of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf